anonym (44.197.*.*)
štvrtok 25. apríla 2024, meniny má Marek, Izmael, Marko, Markus, Marco
Hľadať (ALT+S):
AViPro
Nezávislý portál mesta
Stará Ľubovňa
STARA.SK
Počet prístupov:
1774983
(online: 31)

PayPal

Spriaznené weby:Články

Sčítanie 2011 nemá zmysel a nezúčastním sa ho
17.05.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Údaje o osobe má z podstatnej časti štát k dispozícii a podľa nich dokáže jednoznačne identifikovať aj hárok, na ktorom nebude nalepený čiarový kód. V zozname žiadaných údajov podľa zákona som hrubo označil tie, ktorými štát už disponuje a ich zber teda nie je opodstatnený a slúži pravdepodobne len na identifikáciu osoby, ktorá hárok vyplnila, aby tak bolo možné k tejto osobe z hárku pripradiť údaje, ktorými aktuálne štát nedisponuje:

1. Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska
2. Pohlavie
3. Dátum narodenia
4. Rodinný stav
5. Štát a miesto narodenia
6. Štátna príslušnosť
7. Predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu
8. Vzťahy medzi členmi domácnosti
9. Súčasná ekonomická aktivita
10. Zamestnanie
11. Postavenie v zamestnaní
12. Odvetvie ekonomickej činnosti
13. Miesto výkonu zamestnania
14. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
15. Študijný odbor
16. Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity
17. Spôsob dopravy do zamestnania, do školy
18. Počet živo narodených detí (iba ženy)
19. Rok uzavretia súčasného manželstva
20. Národnosť
21. Materinský jazyk
22. Najčastejšie používaný jazyk
23. Náboženské vyznanie
24. Počítačová znalosť

Ak si teda uvedené údaje štát spojí s údajmi, ktoré už o obyvateľoch má vo svojich databázach, dokáže jednoznačne priradiť každý hárok konkrétnej osobe.

Naviac v tlačive je aj údaj, ktorý sa v zákone nespomína a to "Pobyt v zahraničí a rok prisťahovania do SR", do ktorého štátu nič nie je a teda si ho škrtám, akoby ani neexistoval.

Z údajov, ktoré ostali, môžeme vylúčiť ešte údaje, do ktorých štátu nič nie je a nič ich znalosťou významné pre verejnosť nezíska a tak nám ostanú iba "Spôsob dopravy do zamestnania, do školy", "Náboženské vyznanie" a "Počítačová znalosť".

Údaj o spôsobe dopravy je zaujímavý len z hľadiska prítomnosti a teda nijak neprispeje k budúcemu zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov a môže byť skôr iba podkladom pre súkromného dopravcu hľadajúceho vhodné podnikateľské prostredie a ja samozrejme nikomu nebudem za verejné peniaze robiť prieskum trhu, takže odmietam vyplniť.

Ďalšou otázkou je "Náboženské vyznanie", ktorej úlohou je získať podklady pre určenie výšky štátnych príspevkov pre cirkvi, čo podporuje aj fakt, že cirkvi investovali nemalé prostriedky do kampane na podporu toho, aby ľudia príslušnosť k cirkvi vyjadrili, aj keď danú vieru nevyznávajú, ale sú iba pokrstení, či inak spojený s danou cirkvou. Je to teda len diskriminačný prieskum v prospech cirkví a v neprospech obyvateľov hlásiacich sa k iným ako registrovaným typom náboženského presvedčenia. Takže tiež škrtám.

Otázka počítačovej znalosti je asi jediná, ktorá vyzerá neškodne, ale aj táto môže byť použitá na zvýraznenie osvety, zavedenie školení a potom nanútenie produktov, ktoré uvedené typy práce s počítačom umožňujú a keďže, ako som už spomenul vyššie, nechcem z verejných prostriedkov podporovať prieskum súkromných korporácií, škrtám tiež.

Z uvedeného mi teda vyplýva, že všetky potrebné údaje už štát má a do ostatných ho nič nie je a teda sa ani tento rok na sčítaní nezúčastním. Našťastie aj teraz tak, ako v minulosti, nehrozí za neúčasť na sčítaní žiadna sankcia, takže sa ani nič také vážne nestane. No a vy ostatné ovečky sa rozhodnite slobodne tiež, čo o sebe chcete komu prezradiť a nezabúdajte pritom, že podľa zákona o sčítaní "Údaje získané podľa tohto zákona sa poskytujú na štatistické účely, na iné ako na štatistické účely, ..." a teda na akýkoľvek účel, ktorý nijak nedokážete ovplyvniť.


Share on Facebook

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
chatpall - 212.5.*.* (18.5.2011, 14:47 @574)
suhlas!!!
nezostava mi nic ine, iba s tebou suhlasit uhlik!!! presne toto si myslim aj ja!!!


vinco barlik echelon . disgraceful
disgraceful
disgraceful
disgraceful
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.039s.